Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / The School of Foreign Languages / ING 112 - İngilizce 112
 

ING 112 - English 112

Course Objectives

Bu dersin genel amacı, öğrencilerin okuma ve yazma becerilerini aynı anda
geliştirmelerini sağlamak; okuma-yazma bağını güçlendirerek öğrencilerin akademik
metinleri daha etkin okumalarına, gerek içerik gerekse organizasyon olarak akademik
kompozisyon yazmalarına yardımcı olmaktır

Course Description

İngilizce 102 dersinde öğrenciler, etkin metin okuma tekniklerini uygulama, ikincil
kaynakları inceleme ve uygun bilgiyi ayrıştırma, derinlemesine metin inceleme,
planlama yapma, yapılan plana uygun olarak yazma ve yazıyı değerlendirme becerilerini
geliştirir

Course Coordinator
Gürcan Öztürk
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2021