Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / The School of Foreign Languages / ING 201 - English III - Gamze Avcı
 

ING 201 - Writing Research Papers

Course Objectives

The objective of the course is to teach skills including library research, choice of topic, construction and defense of a thesis statement, citing sources, outlining, organizing a “References” page and note taking. Critical elements of the course are instruction in paraphrasing and summarizing techniques, use of quotations and the avoidance of plagiarism.

Course Description

Ing 201 dersinde akademik bir yazının nasıl yazılacağı öğretilir. Bunun için, öncelikle "Araştırma nasıl yapılır? Kaynak içinde bilginin önemi nedir?" vs. gibi konular açıklanır. Sonrasında APA (6th ed) kurallarının uygulanarak atıfta bulunma, referans yazma, çalıntı bilgiden kaçınma gibi önemli konulara değinilir. Aynı zamanda anlatılmak istenen fikrin mantıklı ve organize bir şekilde okuyucuya nasıl aktarılacağı bilgisi de dersin hedeflerindendir.

Course Coordinator
Gamze Avcı
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2021