Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / The School of Foreign Languages / ING 112 - English I
 

ING 112 - Academic Writing Framework

Course Objectives

Temel akademik yazma becerilerini sahip olmayı sağlamak

Course Description

Dış kaynakları inceleyerek ve kullanarak öğrencilerin akademik içerikli metinler üretmesi beklenmektedir.

Course Coordinator
Sibel Dursun
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2021