Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / The School of Foreign Languages / ING 201 - English III
 

ING 201 - Academic Essay Writing

Course Objectives

Alademik makale yazımıyla ilgili araştırma yapmayı, referans göstermeyi ve dönem sonunda z edinilen kazanımlarla, akademik bir arastirma dosyası sunmayı hedefler

Course Description

Akademik Makale Yazımı

Course Coordinator
Canan Sağbilge
Canan Sağbilge
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2021