Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü / ATA 101 - Atatürk İlk & İnkılap Trh I
 

ATA 101 - Atatürk İlk & İnkılap Trh I

Dersin Amaçları

ATA 101 dersinin amacı Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ve Cumhuriyet dönemindeki gelişmeleri daha iyi anlayabilmek adına bu döneme hangi aşamalardan geçerek gelindiği hakkında öğrencilerin ana hatlarıyla bilgi ve fikir sahibi olmalarını sağlamaktır. Bu çerçevede derste aşağıda belirtilen konu başlıkları çerçevesinde; Osmanlı Devleti’nin 19. yüzyıldaki yenileşme çabaları ile milli bir devlete doğru giden süreçteki siyasi, askeri, idari, sosyal ve ekonomik gelişmeler üzerinde durulacaktır. Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı akabinde Lozan Barış Antlaşması ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun öğrenciler tarafından anlaşılması hedeflenmektedir.

Dersin Tanımı

Osmanlı modernleşme süreci, İttihat ve Terakki Dönemi, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi, Millî Mücadele ve Mustafa Kemal Paşa, Lozan Barış Konferansı ve Antlaşması

Koordinatörleri
Ebubekir Ceylan
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023