Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü / JDM 611E - Kuvaterner Jeokronolojisi
 

JDM 611E - Kuvaterner Jeokronolojisi

Dersin Amaçları

Kuvaternerde kullanılan tarihlendirme yöntemleri

Dersin Tanımı

Kuvaterner boyunca meydana gelen jeolojik olayların zamanlamasının tespit edilmesi, karşılaştırılmalı bölgesel ve küresel iklimsel ve jeolojik çalışmalarda büyük önem taşınmaktadır. Bu dersi alan öğrencilerin aşağıdaki konularda bilgi, beceri ve yetkinlik kazanması hedeflenmiştir. Bunlar; Kuvaterner bilimi ve yaşlandırma yöntemleri nedir? Yaşlandırma yöntemlerinin temelleri; Radyoaktivite nedir? Yarı ömür kavramı; İzotoplar ve türleri; Duraylı, duraysız izotoplar; Radyokarbon yaşlandırması, temel kavramlar; etki eden faktörler; düzeltme faktörleri; Argon izotopu yöntemleri ve uygulama alanları; Kozmojenik izotoplar; temel kavramlar ve yaşlandırmayı etkileye faktörler; Diğer yaşlandırma yöntemleri, olumlu ve olumsuz yönleri; düzeltme faktörleri; uygulama alanları nelerdir.

Koordinatörleri
Mehmet Akif Sarıkaya
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020