Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü / JDM 611E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Kuvaterner Jeokronolojisi
İngilizce Quaternary Geochronology
Dersin Kodu
JDM 611E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 - - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Mehmet Akif Sarıkaya
Dersin Amaçları Kuvaternerde kullanılan tarihlendirme yöntemleri
Dersin Tanımı Kuvaterner boyunca meydana gelen jeolojik olayların zamanlamasının tespit edilmesi, karşılaştırılmalı bölgesel ve küresel iklimsel ve jeolojik çalışmalarda büyük önem taşınmaktadır. Bu dersi alan öğrencilerin aşağıdaki konularda bilgi, beceri ve yetkinlik kazanması hedeflenmiştir. Bunlar; Kuvaterner bilimi ve yaşlandırma yöntemleri nedir? Yaşlandırma yöntemlerinin temelleri; Radyoaktivite nedir? Yarı ömür kavramı; İzotoplar ve türleri; Duraylı, duraysız izotoplar; Radyokarbon yaşlandırması, temel kavramlar; etki eden faktörler; düzeltme faktörleri; Argon izotopu yöntemleri ve uygulama alanları; Kozmojenik izotoplar; temel kavramlar ve yaşlandırmayı etkileye faktörler; Diğer yaşlandırma yöntemleri, olumlu ve olumsuz yönleri; düzeltme faktörleri; uygulama alanları nelerdir.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020