Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü / JDM 626E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Jeo-tehlikeler
İngilizce Geohazards
Dersin Kodu
JDM 626E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Tolga Görüm
Dersin Amaçları - Jeolojik Tehlikeler, temel kavramlar ve bu tehlikeleri kontrol eden mekanizmaların anlaşılması
- Jeolojik tehlikelerin fiziksel esaslarının, frekans ve şiddetlerinin anlaşılması ve yorumlanması
- Jeolojik tehlikelere bağlı çevresel ve eknomik kayıpların önemi ve boyutlarının anlaşılması
Dersin Tanımı Ders, farklı jeolojik tehlikelere, bunların önemine ve afetlerin doğal çevreyi ve insan yaşamını nasıl etkilediğine genel bir bakış sunuyor. Ana odak, Türkiye’deki jeolojik tehlikeleri üzerinde olacak, ancak dünyanın diğer bölgelerinden ekstrem afet olayları tartışılacaktır. Tehlikelerin potansiyel sonuçlarının yanı sıra tehlikenin ölçülmesi için kullanılan yöntemler ve ek olarak jeolojik ve fiziksel sürecin tartışılacağı heyelanlar, sel-taşkınlar, toprak erozyonu, tsunamiler ve depremler üzerinde temel vurgu yapılacaktır. Ayrıca, farklı jeolojik tehlike türleri, tetikleyici mekanizmaları ve domino etkileri arasındaki bağlantıları ele alınacaktır.
Dersin Çıktıları Bu dersi alan doktora öğrencileri aşağıdaki konularda bilgi, beceri ve yetkinlik kazanırlar
- Heyelan, sel, tsunami ve deprem gibi jeolojik tehlikelere neden olan fiziksel ve jeolojik süreçleri açıklar.
- Jeolojik tehlikeler arasındaki anlık ve uzun dönemli ilişkileri açıklar.
- Duyarlılık, Tehlike, Risk ve Afet kavramlarının yanı sıra jeolojik tehlikelerin olası sonuçlarını açıklar.
- Jeolojik tehlikelere ve bunların belirsizliklerini kontrol eden faktörlere yönelik tehlikelerin ölçülmesi için yöntemleri tanımlar.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Keller, E. A., & DeVecchio, D. E. (2016). Natural hazards: earth's processes as hazards, disasters, and catastrophes. Routledge.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024