Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Beden Eğitimi Bölümü / BEB 120 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Spor ve Temel Bilimler
İngilizce Sports and Basic Sciences
Dersin Kodu
BEB 120 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Kadir Can Çakıcı
Dersin Amaçları Dersin amacı, öğrencilerin, sporun sadece bedensel performansın ortaya konulması olmadığının, bu performansın ortaya çıkmasında etki eden temel bilimlerin etkilerinin farkına varmalarının sağlanmasıdır.

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri, ülkemizde ve dünyada fakülte temelinde, altında onlarca farklı akademik çalışma alanı ve diğer pek çok bilimlerle disiplinler arası çalışmaları olan, bu sebeple kendine özgü kavramları, bilgileri, çalışmaları ve deneyimleri olan, uzmanlık gerektiren bir bilim dalıdır.

Spor ve Temel Bilimler dersi, Spor Mühendisliği veya Spor Mühendisliği’ne Giriş dersi değildir.

Bu derste amaç öğrencilerin, ileride açılması planlanan Spor Mühendisliği Bölümü ve/veya dersleri öncesinde, temel bilimlerle spor arasındaki bağın farkına varmaları ve dünyada bu alanda yapılmakta olan çalışmaların farkına varmalarının sağlanmasıdır.

Ders içeriğinde öğrencilerden spor ve matematik, fizik, kimya, biyoloji, malzeme bilimleri, hesaplamalı akışkanlar mekaniği (CFD), sonlu elemanlar analizi (FEA) vb. konuların kendilerine has karmaşık hesaplamalarını yaparak bilgilerini almaları değil, almış oldukları temel mühendislik eğitimlerinin spor bilimlerine özgü çalışmalarının farkına varmaları amaçlanmaktadır.

Ders esnasında öğrencilerin matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi temel bilimlerle, mühendisliğe özgü hesaplamalı akışkanlar mekaniği (CFD), sayısal sinyal işleme (DSP) gibi temel konuları bildikleri varsayılarak öncelikli olarak “spor”a özgü temel kavramlarla, mühendisliğe özgü çalışmaların spor özelindeki uygulamaları verilmeye çalışılacaktır.

Yukarıdaki amaçla öncelikli olarak “spor” kavramı ve tarihsel gelişimi ele alınacaktır. Ardından, spor özelinde, temel bilimlerle mühendisliğe özgü çalışmalar, öğrencilerin yapacakları uluslararası bilimsel dergilerdeki çalışmaları araştırmaları temelinde, uygulamalarının örneklendirilmesi ile ilerleyecektir.
Dersin Tanımı Spor ve hareket bilimlerinde temel kavramlar • Spor tarihçesine genel bakış • Matematik, fizik, kimya, geometri, istatistik, akışkanlar mekaniği gibi temel mühendislik bilimlerinin ve konularının spordaki yeri ve önemi •
Dersin Çıktıları Dersin sonunda öğrencilerin
1. Spor ve hareket bilimlerine dair temel kavramların farkına varmaları,
2. Spor tarihi konusunda genel bilgi sahibi olmaları,
3. Spor bilimlerine katkı sağlayan diğer temel birimlerin farkına varmaları
beklenmektedir.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer Öğrencilere, ders konularını pekiştirmeleri ve de sınavlara hazırlık yapabilmeleri amacıyla ödevler ve proje verilecektir.
Ders Kitabı • Abernethy, B. (2013) Biophysical Foundations of Human Movement. Human Kinetics [QP303.B56 2013]
• McGinnis, P.M. (2013) Biomechanics of Sport ad Exercise. Human Kinetics[QP303.M34 2013]
• Lisa, M. (2016) The Physics of Sports. McGraw-Hill [QC26.L57 2016]
Diğer Referanslar • Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part P: Journal of Sports Engineering and Technology (http://pip.sagepub.com/content/by/year)
• Sports Engineering
(http://www.springer.com/engineering/mechanics/journal/12283)
• Sports Engineering (http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1460-2687/issues)
• International Journal of Sports Science and Engineering
(http://www.worldacademicunion.com/journal/SSCI/online.htm)
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2019