Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi / BLG 322 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Computer Architecture
İngilizce Computer Architecture
Dersin Kodu
BLG 322 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 6
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Feza Buzluca
Dersin Amaçları 1. İş hattı temel tekniklerinin öğretmek.
2. RISC iş hattındaki sorunları ve çözümlerini öğretmek.
3. İç içe kesme ve doğrudan belleğe erişim konularını içine alacak şekilde giriş/çıkış alt sistemini öğretmek.
4. Disk alt sistemi, işlemci önbelleği, sanal bellek ve bellekte hata düzeltme konularını içine alacak şekilde sıradüzenli bellek alt sistemini öğretmek.
5. Çok işlemcili yapıları ve ara bağlantı ağlarını öğretmek
Dersin Tanımı İş hattı. Komut düzeyinde paralellik. RISC İş hattı. Giriş–çıkış düzeni. Kesmeler. Doğrudan bellek erişimi. Bellek sıradüzeni, önbellek, sanal bellek. Çoklu disk sistemleri (RAID). Çoklu işlemci mimarileri: arabağlantı yapısı, önbellek tutarlılığı.
Dersin Çıktıları 1. Bilgisayar organizasyonu ve mimarisi konularındaki gelişmeleri ve problemleri bilmek.
2. İş hatlarının tasarımını ve performans değerlendirmesini yapabilmek
3. RISC iş hattındaki sorunları ve çözümlerini bilmek
4. Eş zamanlı ve asenkron veri iletimi, el sıkışma kavramlarını anlama
5. İç içe ve öncelikli kesme kavramını bilemek
6. Doğrudan bellek erişimi kavramını bilemek
7. Ön bellek konusunu bilmek
8. RAID Disk sistemlerini bilmek
9. Görüntü bellek konusunu bilmek
10. Çok işlemcili sistemler konusunu bilmek
Önkoşullar BLG 222 Bilgisayar Organizasyonu
BLG 222E Computer Organization
Gereken Olanaklar
Diğer Not Ağırlıkları:
Yıliçi sınavı: %40
Ödevler : %20
Final : %40
Yarıyıl sonun sınavına girebilme (vize) koşulları:
1.Yönetmeli uyarınca derslere %70 devam zorunludur.
2. Yarıyıl içi çalışmalarının (ödev, yarıyıl içi sınavı) ağırlıklı ortalaması yüz üzerinden en az 35/100 olmalıdır.
Yüz üzerinden yarıyıl içi başarı notu =
(0.20*ödev + 0.40*yarıyıl içi sınavı)*100/60
Her iki koşulu da sağlayamayan öğrenciler yarıyıl sonu sınavına giremezler.
Ders Kitabı 1. William Stallings, Computer Organization and Architecture, 10/e, Prentice Hall, 2016.

2. John L. Hennessy, David A. Patterson, Computer Architecture, A Quantitative Approach, 6/e, Morgan Kaufmann, 2017.
Diğer Referanslar Feza BUZLUCA, Ders Notları
Motorola, MC68000 16-bit Microprocessor User's Manual.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024