Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi / BLG 322 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Computer Architecture
İngilizce Computer Architecture
Dersin Kodu
BLG 322 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 6
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Feza Buzluca
Dersin Amaçları Komut kümesi tasarımı ve seçimi eğitimi.
İş hattı temel tekniklerinin eğitimi.
İç içe kesme ve doğrudan belleğe erişim konularını içine alacak şekilde giriş/çıkış alt sisteminin eğitimi.
Disk alt sistemi, işlemci önbelleği, sanal bellek ve bellekte hata düzeltme konularını içine alacak şekilde sıradüzenli bellek alt sisteminin eğitimi.
Çok işlemcili yapılar ve koşut yürütme kavramlarının eğitimi,
Dersin Tanımı İleri işlemci yapıları: CISC/RISC mimarileri, dizi işlemciler. Kayan noktalı bilgisayar aritmetiği ve algoritmaları. İş hattı yapısı. Giriş–çıkış düzeni: veri aktarım yöntemleri, kesmeler ve doğrudan belleğe erişim. Bellek düzenleri, sanal bellek, önbellek, bellek yönetim donanımı. Çok işlemci mimarileri: arabağlantı yapısı, yol hakemliği, önbellek tutarlılığı.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar BLG 222 Bilgisayar Organizasyonu
BLG 222E Computer Organization
Gereken Olanaklar
Diğer Not Ağırlıkları:
1.Yıliçi sınavı: %25
2.Yıliçi sınavı: %25
Ödevler : %10
Final : %40
Yarıyıl sonun sınavına girebilme (vize) koşulları:
1.Yönetmeli uyarınca derslere %70 devam zorunludur.
2. Yarıyıl içi çalışmalarının (ödev, yarıyıl içi sınavı) ağırlıklı ortalaması yüz üzerinden en az 35/100 olmalıdır.
Yüz üzerinden yarıyıl içi başarı notu =
(0.10*ödev + 0.25*1nci yarıyıl içi sınavı +0.25*2nci yarıyıl içi sınavı)*100/60
Her iki koşulu da sağlayamayan öğrenciler yarıyıl sonu sınavına giremezler.
Ders Kitabı 1. William Stallings, Computer Organization and Architecture, 10/e, Prentice Hall, 2016.

2. John L. Hennessy, David A. Patterson, Computer Architecture, A Quantitative Approach, 6/e, Morgan Kaufmann, 2017.
Diğer Referanslar Feza BUZLUCA, Ders Notları, 2020
Motorola, MC68000 16-bit Microprocessor User's Manual.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020