Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi / MAT 281E - Lineer Cebir ve Uygulamaları
 

MAT 281E - Lineer Cebir ve Uygulamaları

Dersin Amaçları

1. Lineer denklem sistemlerinin çözüm yöntemlerini öğretmek.
2. Vektör uzayı, altuzay kavramlarını uygulamada kullanma becerisi sağlamak.
3. Lineer cebir bilgisini mühendislik problemlerini çözmede kullanabilme becerisi kazandırmak

Dersin Tanımı

Matrisler ve Denklem Sistemleri, Lineer Denklem Sistemleri, Satır Basamak Form, Matris Cebri,
Elemanter Matrisler, Determinantlar, Vektör Uzayları, Altuzaylar, Lineer Bağımsızlık, Baz ve Boyut,
Bazların Değişimi, Satır Uzayı ve Sütun Uzayı. Ortogonallik, Ortogonal Altuzaylar, Ortonormal Kümeler,
Gram-Schmidt Yöntemi, Özdeğerler ve Özvektörler, Köşegenleştirme

Koordinatörleri
Mehmet Nuri Akıncı
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024