Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi / YZV 405E / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 1 Doğal Dil İşlemenin Temelleri
2 Doğal Dil İşleme Seviyeleri ve Aralarındaki geçişler
3 İstatistiksel Dil Modelleri
4 İstatiksel Modeller ile Dizilim Etiketleme (HMM, MEMM, CRF, Viterbi, Forward)
5 Seyrek Temsiller
6 Yoğun Temsiller I: Sinirsel Dil Modelleri, word2vec, fasttext
7 Yoğun Temsiller II: Özyinelemeli Sinir ağları
8 Yoğun Temsiller III: Kodlayıcı-Kod Çözücü Modelleri
9 Yoğun Temsiller IV: Dikkat Mekanizmaları ve Öz-Dikkatli Dönüştürücüler
10 Yoğun Temsiller V: Evrişimsel Sinir ağları
11 Büyük Dil Modelleri
12 Doğal Dil İşleme Görevleri ve Modellemeleri I: Biçimbilimsel Çözümleme, Yazım Hatası Düzeltimi, Normalizasyon, Sözcük Etiketleme, Cümle Analizi, Varlık İsmi Tanıma
13 Doğal Dil İşleme Görevleri ve Modellemeleri II: Sözcük Anlam Belirsizliği Giderme, Semantik Rol Etiketleme, Eşgönderge Çözümlemesi, Anlamsal Analiz
14 Doğal Dil İşleme Görevleri ve Modellemeleri III: Bilgi Çıkarımı, Bilgi Geri Getirimi, Makine Çevirisi, Sohbet Asistanları, Soru Cevap Sistemleri
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024