Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi / BLG 231 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Sayısal Devreler
İngilizce Digital Circuits
Dersin Kodu
BLG 231 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 3
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Feza Buzluca
Dersin Amaçları Bu dersin amacı öğrencilere sayısal lojik devrelere ilişkin kapsamlı bilgi vermektir. Dersi tamamlayan öğrenciler hem kombinezonsal hem de ardışıl devreleri çözümleyecek ve tasarlayacak durumda olacaklardır.
Dersin Tanımı Bu derste, Boole cebri, kombinezonsal devre tasarımı, eşzamanlı (senkron) ardışıl devrelerin çözümleme ve tasarımları öğretilmektedir.
Dersin Çıktıları 1. Boole cebrinin teorem ve özelliklerini kullanarak lojik ifadeler üzerinde işlemler yapmak ve bu ifadeleri basitleştirmek.
2. Altıdan daha az değişkenli lojik fonksiyonların temel içerenlerinin Karnaugh diyagramları ve Quine-McCluskey yöntemiyle bulunması ve bu fonksiyonların gerçeklenmesi. Bu işlemleri tümüyle tanımlanmamış (belirsiz girişlere sahip) fonksiyonlar üzerinde de yapabilmek.
3. Değişik tipte lojik bağlaçlar (VE, VEYA, TÜMLEME, TVE, TVEYA, YA_DA) içeren küçük boyutta çok katmanlı lojik devrelerin çözümlenmesi ve tasarlanarak gerçeklenmesi.
4. Orta ölçekli tümdevreler "MSI" (Toplayıcı, veriseçici, kodçözücü) kullanarak sayısal sistemlerin gerçeklenmesi.
5. Tutucu, flip-flop gibi veri saklama elemanlarının işlevsel ve zamansal özelliklerinin kavranması.
6. Senkron ardışıl devrelerin çözümlenerek sonraki durum/çıkış işlevlerinin ve tablolarının oluşturulması.
7. Bir ardışıl devrenin istenen davranışlarının sözlü anlatımından yola çıkarak sonraki durum/çıkış tablolarının oluşturulması, gerekli lojik devrelerin bu tablolar yardımıyla tasarlanarak gerçeklenmesi.
Önkoşullar "Ders Kaynakları" bölümündeki "Önemli Bilgiler" dosyasını okuyunuz.
Gereken Olanaklar
Diğer Not Ağırlıkları:
1.Yıliçi sınavı: %20
2.Yıliçi sınavı: %25
Ödevler: %15
Final : %40
Ders Kitabı John F. Wakerly, Digital Design Principles & Practices, 4th edition updated, Prentice Hall, 2005.
Diğer Referanslar M. Moris Mano, Michael D. Ciletti, Digital Design, 4th edition, Prentice Hall, 2007.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023