Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Bilişim Enstitüsü / BLU 505E - Kurumsal Süreç Yönetimi
 

BLU 505E - Kurumsal Süreç Yönetimi

Dersin Amaçları

Kurumsal Süreç Yönetimi işletmelerin işlerini yapma biçimlerini modellemek için kurum içinde yapılan işleri bütünsel bir yaklaşımla ele alan bir yöntemdir. BPM işletmelerin varlıkları arasında sayılabilecek süreçlerin ortaya çıkarılması, belgelendirilmesi, iyileştirmelerin yapılmasını ve adımların otomatik yapılmasını hedefler. İşletmeler için hayati derecede önem arz eden finansal konularla da ilişkisi olan BPM performans kriterlerinin ortaya çıkarılmasıyla süreçlerin maliyetlerini, kişilerin performans takip işlemlerinin kolaylıkla yapılabilmesine olanak sağlamaktadır.

Sunduğu fırsatlara istinaden iş dünyası tarafından kabul gören BPM sistemleri hızlı, esnek, daha uygun fiyatlı ve işletme dostu süreçlerin modellenmesini hedeflemektedir. Böylece süreçlerin kontrol altına alınması, işletmenin iş yapma biçimlerinin standartlaştırılması ve süreçlerin eksik-aksak yanlarının tespit edilebilmesine olanak sağlayacak bir yapının müşteriye sunulmasını sağlar.

Dersin Tanımı

BPM (Business Process Management), temel iş süreçlerini modelleyip standartlaştırarak bir kuruluşun verimliliğini artırmayı amaçlayan bir disiplindir. Bu derste özetle, temel BPM kavramlarını ve metodolojilerini açıklamakta ve açıklamakta ve BPM yazılımının BPM ihtiyaçlarına cevap olarak nasıl geliştiğini ve bunu nasıl sürdürülebileceği konuları ele alınacaktır.

Koordinatörleri
Mustafa Helvacı
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024