Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Bilişim Enstitüsü / BLU 611E - Telsiz Haberleşme için İleri İşaret İşleme Teknikleri-1
 

BLU 611E - Telsiz Haberleşme için İleri İşaret İşleme Teknikleri-1

Dersin Amaçları

1) Öğrencilerin telsiz haberleşme alanında doktora çalışmalarına temel teşkil edecek
matematiksel yöntemlerin kavratılması.
2) Sayısal işaret işleme ve telsiz haberleşmenin temel ögelerinden olan kanal kestirimi ve kanal
dengelemenin teorik altyapısına dair bir bilgi birikimi oluşturulması.
3) Güncel yaklaşımlara yer verilerek yeni nesil haberleşme system tasarımları konusunda
altyapı oluşturulması.

Dersin Tanımı

İşaret işlemeye giriş ve haberleşmede kullanım örnekleri. Ayrık zamanlı işaretler. Fourier
analizine giriş. Fourier serileri, ayrık-zamanlı Fourier dönüşümü (DTFT), ayrık Fourier
dönüşümü (DFT). Hızlı Fourier dönüşümü. Ayrık zamanlı sistemler (LTI filtreler, konvolüsyon
ve modülasyon, fark denklemleri, FIR ve IIR filtreler, kararlılık analizleri). Aradeğerleme ve
örnekleme. Örnekleme teoremi. Örtüşme. Kuantalama. A/D ve D/A çeviriciler. Z-Dönüşümü.
FIR ve IIR tasarım yöntemleri. Filtre yapıları. Stokastik işaret işleme. Rastgele süreçler. İzgesel
gösterimler. Çoklu çözünürlüklü işaret işleme. Üst ve alt örnekleme. Aşırı örnekleme. Sayısal
haberleşme sistem tasarımı. Kanal kestirimi ve kanal dengelemeye giriş. Yüksek dereceli
istatistikler kullanarak kanal kestirimi ve kanal dengelemesi. Körlemesine kanal kestirimi için
başarım sınırları. Körlemesine tanıma ve dekonvolüsyon için altuzay yöntemi.

Koordinatörleri
Lütfiye Durak Ata
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024