Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Bilişim Enstitüsü / IYB 507E - İnşaat Sektöründe Yenileşim ve Teknoloji Yönetimi
 

IYB 507E - İnşaat Sektöründe Yenileşim ve Teknoloji Yönetimi

Dersin Amaçları

Öğrencilere yenileşimin temel kavramları, yenileşim modelleri ve yenileşim sistemleri konularında bilgi vermek.2.Görev aldıkları proje ve organizasyonlarda yenileşim fırsatlarının fark edilmesini, yenileşimlere ön ayak o lacak fikirlerin geliştirilmesini ve/veya aktarılmasını sağlayacak süreçleri destekleyen çalışma ve iletişim ortamları hakkında bilgi vermek.3.Yenileşim ve değişim yönetimi, teknoloji yönetimi konularında yönetsel becerilerini geliştirmek. 4.Başarılı yenileşim uygulamaları,yenileşimlerin yayınımı ve ticari olarak koruma altına alınmasını sağlamaya yönelik kurumsal yapı ve işbirliği ağlarıyla ilişkilerin öneminin kavranmasını sağlamak

Dersin Tanımı

Yenileşim kavramı ve süreçleri, Ar-Ge ve teknoloji transferi, Yenileşim model ve sistemleri, Yenileşimlerin kurumsallaşması ve yayınımı, Yenileşimi sağlayan ve yenileşime engel olan etkenler, Yenileşim yönetimi, İnşaat Sektöründe yenileşim, Ürün yenileşimi, Süreç yenileşimi, Organizasyon yenileşimi, Pazar yenileşimi, Enformasyon ve İletişim teknolojileri, Yenileşim de yeni yönelimler.

Koordinatörleri
Sefer Baday
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022