Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Bilişim Enstitüsü / HBM 530E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Enerji Malzemelerinin Hesaplamalı Tasarımı
İngilizce Computa.Design of Energ.Mater.
Dersin Kodu
HBM 530E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Adem Tekin
Adem Tekin
Dersin Amaçları 1. Hidrojen depolayabilen katı malzemeler hakkında bilgi edinmek
2. Hidrojen depolayabilen katı malzemeleri düzlem dalga yoğunluk fonksiyonel teori programları ile modellemek
Dersin Tanımı Gaz, sıvı ve katı hal hidrojen depolamanın gözden geçirilmesi. En önemli katı hal hidrojen depolama malzemelerin tanıtımı: metal hidritler, metal borhidrürler ve metal aminler, Yoğunluk fonksiyonel teori (YFT): Giriş, dalga fonksiyonu yöntemleri ile karşılaştırma, değiş tokuş ve korelasyon fonksiyonelleri, Kohn-Sham yöntemi ve YFT’ nin performansı, İzdüşürülmüş genişletilmiş dalga yöntemi, Psödopotansiyeller ve temel setler (atom-merkezli temel setler ve düzlem dalgalar), Geciş durumu arama yöntemleri: dürtülmüş elastik takım, adaptif dürtülmüş elastik takım ve dimer yöntemi, Katı hal kavramları: fermi seviyesi, enerji takımlari, brillouin bölgesi, kristal tipleri ve özellikleri, Yüzeye tutunma ve katı yüzeylerde reaksiyonlar, Heterojen katalizörler ve Uygulamalar: i) İlk enerji malzemesinin dizayn edilerek optimize edilmesi, ii) Takım diagramının hesaplanması, iii) Durum yoğunluğunun hesaplanması, iv) Geciş durumu arama yöntemi uygulaması, v) Katalizör tasarımı
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan yüksek lisans/doktora öğrencileri aşağıdaki konularda bilgi, beceri ve yetkinlik kazanırlar;

1. Katı, sıvı ve gaz ortamında hidrojen nasıl depolanır
2. Düzlem dalga yoğunluk fonksiyonel teorisi hakkında bilgi edinme
3. Geçiş durumu arama yöntemleri hakkında bilgi kazanma
4. Katı hal kavramları hakkında genel bilgiler edinme
5. Katı yüzeylerde adsorpsiyon ve reaksiyonların nasıl gerçekleştiğini öğrenme
6. Heterojen katalizörler hakkında bilgi edinme
7. DACAPO ve GPAW programlarını kullanarak malzeme tasarımı yapma
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023