Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Bilişim Enstitüsü / HBM 597E - Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik'te Özel Konular
 

HBM 597E - Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik'te Özel Konular

Dersin Amaçları

1. Genel doğrusal modellerin kuramsal ve uygulamalı olarak anlaşılabilmesi için yeterli matematik ve programlama altyapısının kazandırılması.
2. Akaike bilgi ölçütü ve parametrik bootstrap kullanılarak model seçiminin öğretilmesi.
3. Birden fazla modelden formel istatistiksel çıkarım yapılmasının öğretilmesi.
4. Öğrencilerin genel doğrusal modelleri tasarlama, veriye uydurma, seçme ve özellikle MATLAB programlama ortamında istatistiksel çıkarım için kullanma becerilerinin geliştirilmesi.

Dersin Tanımı

Olabilirlik işlevi ve özellikleri. En büyük olabilirlik kestirimi. Akaike bilgi ölçütü ve Kullback-Leibler sapması. Basit ve çoklu doğrusal regresyon. Artıklar, Normallik, değişen varyans, doğrusallık, çoklu eş doğrusallık. Genel doğrusal modeller (GDM). Binom GDM ve bağlantı işlevinin seçimi. Poisson ve Negatif Binom GDM. Gama ve Ters Gauss GDM. Parametrik bootstrap. Birden fazla modelden formel istatistiksel çıkarım. Model ortalaması. GDM kullanılarak nokta süreçlerinin modellenmesi. Zamanı-yeniden-ölçeklendirme teoremi.

Koordinatörleri
Murat Okatan
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024