Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Bilişim Enstitüsü / HBM 597E - Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik'te Özel Konular
 

HBM 597E - Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik'te Özel Konular

Dersin Amaçları

Genel Doğrusal Modeller'in kuramını ve uygulamalarını, Akaike Bilgi Ölçütü'nü kullanarak model seçimini ve Bootstrap ile hipotez sınama yöntemlerini öğretmek.

Dersin Tanımı

Ders Olabilirlik Kuramı'nın temellerinin anlatılması ile başlar. Önce normal dağılımın ortalama ve standart sapmasının en yüksek olabilirlikli kestiricilerinin (EYOK) denkemleri türetilir. Ortalamanın olabilirliğe dayalı güven aralığının denklemleri türetilir. Daha sonra farklı regresyon modelleri arasında Akaike Bilgi Ölçütü ile seçim yapılması işlenir. Bu temel plan Bernoulli, Binom, Poisson vb dağılımlar için de izlenir. Küçük örneklemlerde Bootstrap ile hipotez sınama konusu işlenir.

Koordinatörleri
Murat Okatan
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020