Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Bilişim Enstitüsü / BLU 621E - Hesaplamalı Sinirbilimi
 

BLU 621E - Hesaplamalı Sinirbilimi

Dersin Amaçları

1. Sinir sisteminin başlıca unsurlarının yapı ve işleyiş açısından moleküler ölçekten organizma ölçeğine kadar tanıtılması.
2. Sinir sisteminde gerçekleşen elektriksel olayların biyofiziğinin açıklanması ve bunların matematiksel modellenmesi.
3. Beyin-bilgisayar-arayüzleri ile veri toplanması ve toplanan verilerin istatistiksel işaret işleme yöntemleri ile incelenmesi.
4. Olabilirliğe dayalı sinirsel etkinlik modelleri ve bunların sinirsel şifre çözümünde kullanılması.

Dersin Tanımı

Merkezi ve çevresel sinir sistemi ve bunların alt yapıları. Duyusal sistemler. Nöronların ve glia hücrelerinin anatomisi ve fizyolojisi. Nernst ve Goldman Denklemleri. Hücre zarının elektriksel eşdeğer devresi. Hodgkin-Huxley Denklemleri. Beyin-bilgisayar arayüzleri. Kayıt teknikleri. Aksiyon potansiyellerinin dalga şekillerine göre sınıflandırılması. Aksiyon potansiyeli katarlarının 'Nokta süreci Genel Doğrusal Modeller' kullanılarak analizi. Aksiyon potansiyeli katarlarının şifre çözümü.

Koordinatörleri
Murat Okatan
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023