Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Bilişim Enstitüsü / IYB 560E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe İnşaat Sektöründe Üst Düzey Yönetimin ve Grupların Karar Verme Yaklaşımları
İngilizce Executive and Group Decision Making in the Construction Sector
Dersin Kodu
IYB 560E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 - - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Yusuf İlker Topcu
Dersin Amaçları 1. öğrencilere karar sorunlarının çözümünde yardımcı olacak pratik teknikler ve karar destek araçları sağlamak,
2. öğrencilerin yargıları farklı tip bilgilerle mantıksal ve savunulabilir bir şekilde bütünleştirmesine olanak vermek,
3. öğrencilerin karar verme becerilerini ve sorunları sistematik olarak analiz etmelerini geliştirmek ve karar verirken kendilerine olan güvenlerini arttırmak
Dersin Tanımı Bu ders grup karar verme üzerine odaklanan farklı yöntemler sunar. Öğrencilere karar verme süreçleri ve teknikleri için içerik, kapsam, benzerlik ve farklılıklar ile genişlik ve derinlik bilgileri verilecektir. Karar verme sorunları, belirsizlik ve risk altında karar verme, çok kriterli karar verme, sorunu yapılandırma ve modelleme, sorun çözüm yöntemleri ve yazılımlar ile grup karar verme konuları tartışılacaktır.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencileri aşağıdaki konularda bilgi, beceri ve yetkinlik kazanırlar;
• kendilerini etkin karar vermeden uzaklaştırabilecek hataları ve tuzakları tanımlayabilirler,
• karar verme sürecinin nasıl işlediğini anlayabilirler
• karar verme etkinliğini geliştirecek çok sayıda karar verme tekniği kullanabilirler
• karar verebilmek için uzlaşık seçeneği bulabilirler (seçim, sıralama veya sınıflandırma)
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021