Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Bilişim Enstitüsü / BLU 533E - İleri Elektromanyetik Teorisi I
 

BLU 533E - İleri Elektromanyetik Teorisi I

Dersin Amaçları

1. Sıkça karşılaşılan elektromagnetik (EM) problemleri çözmek için kullanılan ileri düzeyde
temel EM ilkelerin anlaşılmasını sağlamak.
2. Matematikte soyut düşünme yeteneğinin kazandırılması,

Dersin Tanımı

Maxwell denklemleri. Maddenin özellikleri. Poynting teoremi ve kompleks güç. Sınırsız ortamda
EM dalganın ilerlemesi. Düzlemsel dalgaların ilerlemesi ve yansıması. İletim hatları. Dalga
kılavuzları. Antenlerin yaptığı ışıma. Dualite kuramı. Görüntü yöntemleri. Eşdeğerlik ilkesi.
Karşılıklılık kuramı. Yarım uzayda alanlar. Green fonksiyonları. Düzlem dalga fonksiyonları ve
EM alan problemlerini çözmek için analitik ve sayısal yöntemler.

Koordinatörleri
Eldar Velıyev
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021