Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Bilişim Enstitüsü / HBM 621E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Kemoenformatik
İngilizce Chemoinformatics
Dersin Kodu
HBM 621E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Adem Tekin
Adem Tekin
Dersin Amaçları 1. Farklı kemoenformatik yöntemlerinin tanıtımı
2. Kemoenformatiğin ilaç tasarımı araştırmalarında kullanımı ile ilgili örnekler verme
3. Kemoenformatikte kullanılan yöntemler üzerine Python ile pratik deneyim kazandırmak
Dersin Tanımı Kemoenformatiğin gelişimi ve kapsamı, 2 ve 3 boyutlu moleküler yapıların simgelenmesi ve işlenmesi, Veritabanları ve veri kaynakları, Fiziksel ve kimyasal verilerin hesaplanması: moleküler mekanik ve quantum mekaniği, Veri analiz yöntemleri: kimyada özdevimli öğrenme, sinir ağları, evrimsel algoritmalar ve kümeleme teknikleri, Moleküler tanımlayıcılar, Sayısal yapı – aktivite ilişkisi, İlaç tasarımı, Benzerlik yöntemleri, Yüksek girdi-çıktılı tarama verilerinin analizi, Sanal tarama ve kenetlenme, Birleşimsel kimya ve kütüphane tasarımı
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan yüksek lisans/doktora öğrencileri aşağıdaki konularda bilgi, beceri ve yetkinlik kazanırlar;

1. Moleküler yapıları tanımlamakta kullanılan en önemli formatları yorumlama
2. Kemoenformatikte kullanılan veritabanları hakkında bilgi edinme
3. Verilen bir problem için en uygun hesaplama yönteminin nasıl seçilebileceğini tartışma
4. Kemoenformatikte en yaygın kullanılan veri analizi yöntemlerini tanımlama
5. QSAR hakkında iyi bir çalışma bilgisine sahip olma
6. Sanal tarama yöntemlerini tanıma
7. Mevcut hesaplamalaı ilaç tasarımı yöntemleri ve onların kullanımları hakkında bilgi edinme
8. Çeşitli kemoenformatik problemleri için algoritma yazma ve uygulama
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024