Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Bilişim Enstitüsü / BIL 108E - Programlamaya Giris
 

BIL 108E - Programlamaya Giris

Dersin Amaçları

1.Ö?rencilere bilimsel hesaplama kavramlarynyn temellerini tanytmak
2.Problem çözme becerilerini geli?tirmek
3.Algoritma kurma becerilerini geli?tirmek
4.Ö?rencilere bilimsel ve mühendislik hesaplamalarynda problem çözücü
programy nasyl kullanacaklaryny ö?retmek
5.Ö?rencilere sonuçlaryny görüntülemeyi ve yazyly raporlar hazyrlamayy
ö?retmek

Dersin Tanımı

Bilimsel ve Mühendislik Hesaplamaya Giri?, Programda Hesaplama Ortamyna
Giri?

De?i?kenler, Operasyonlar, Basit Grafik ,Algoritmalar ve Mantyk Operatörleri,
Aky? Kontrol, Hatalar ve Hatalaryn Kayna?y, Fonksiyonlar, Lineer Cebir
Uygulamalary, Basit Denklem Çözme Uygulamalary, Çokterimli Örnekleri, E?ri
Uydurma Uygulamalary, Interpolasyon Uygulamalary, Sayysal Integrasyon
Uygulamalary, Sembolik Matematik, Hazyr Fonksiyonlar ile Syradan Türevli
Denklem Çözümleri

Koordinatörleri
Senem Kurşun
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024