Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Bilişim Enstitüsü / GIT 515 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 1.Hafta: Kentsel CBS Ortamına Giriş. Kent Yaşamı için Bilgi Teknolojisinin Genel Yapısı 2.Hafta: Kentsel Fonksiyonlar. Haritalar: Kaynaklar'a Karşı Tematikler, Tematik Harita Tipleri
3.Hafta: Kent Bilgi Sistemlerinin Bileşenleri ve Fonksiyonları. Organizasyon Ve Yönetim Işleri.
4.Hafta: Veri Sınıflama Methodları ve Veri Tedariki.
5.Hafta: Nicel ve Nitel Bilgi. Kant CBS'de Fayda-Maliyet Analizi
6.Hafta: İmar Planı, Temel Haritalar ve Mülkiyet Haritaları İle Veri Girişi
7.Hafta: Kent Bilgi Sistemi Tasarımı. Modelleme ve Sistem Yaklaşımları.
8.Hafta: Adres Tabanlı ilgi Sistemleri ve Kent Bilgi Sisteminde Ağ Analizleri
9.Hafta: Merkezi ve Yerel İdarelerde CBS Amaçlı Veri Üretimi. Ticari Kaynaklar.
10.Hafta: Suç Analizi Örnek Uygulaması
11.Hafta: Planlama ve Bakım Amaçlı Harita Altyapısı Örnek Uygulaması
12.Hafta: Kent Servisleri için CBS Uygulaması
13.Hafta: Kent-Çevre Planlaması
14.Hafta: Web Tabanlı Servislerle Kentsel CBS’nin Geleceği
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022