Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Bilişim Enstitüsü / GIT 502 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Konumsal Veri Analizleri
İngilizce Spatial Data Analysis
Dersin Kodu
GIT 502 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Adalet Dervişoğlu
Dersin Amaçları Konumsal analizi gerçekleştirme yollarını kavrama ve uygulama
• vektör ve raster tabanlı analizler
• Analiz sonuçlarını görselleştirme
Dersin Tanımı Konumsal verinin yapısı, Vektör ve raster verinin kullanımı, Konumsal analiz yaklaşımlar ve
stratejisi, Konumsal analizler ve modelleme, Yüzey analizleri, Grid analizler, Jeoistatistik
Analizler, Vektör Bindirme ve geometrik işlemler, Ağ analizleri, Görselleştirme ve
genelleştirme metodları, Konumsal analizler için yeni yaklaşımlar.
Dersin Çıktıları Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme
ii. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri
kullanabilme
iii. Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle
bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
iv. Alanını ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak
çözümleyebilme
v. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların
çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak
çözüm üretebilme
vi. Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim
teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme
vii. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması
aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek
denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme
viii. Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve
elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
ix. Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini,
disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024