Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Bilişim Enstitüsü / GIT 514E / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 1 Konumsal ve konumsal olmayan veri, jeoistatitik ve istatistik kavramlari
2 İstatistikte temel kavramlar, tanımlayıcı istatistik, standardizasyon
3 İstatistik ve veri analizi, tek değişkenli analizler, çok değişkenli analizler, histogramlar ve olasılık dağılımları, örnek veri seti uygulamaları
4 Jeoistatistiğin tarihçesi, bölgesel değişkenler, mekansal veri, semivaryans analizleri, otokorelasyon ölçütleri
5 Variyogramlar, variyogramların kestirimi, konumsal bağımlılık, örnek variyogramın hesaplanması
6 Konumsal değişimin ölçekleri, anizotropi,h-saçılma diyagramı, variyogram bulutu
7 Variyogramların modellenmesi, lineer model, küresel model, üssel model, Gauss modeli, kuvvet modeli, model parametreleri, örnek veri seti uygulamaları
8 Konumsal veride hatalar, doğruluk ve belirsizlik
9 Kriging, interpolasyon, basit(nokta) kriging,indikatör kriging,
10 Blok kriging, ölçme hataları ve kriging varyansı, örnek veri seti uygulamaları
11 Kokriging, çapraz-variyogram, kokriging denklemleri, kokriging varyansı, örnek veri seti uygulamaları
12 Jeoistatistiksel simülasyonlar: Koşullu simülasyon, koşullu kümülatif dağılım fonksiyonları
13 Jeoistatistiksel simülasyonlar: Cholesky Çözümlemesi, Sıralı Gauss Simülasyonu
14 Coğrafi Bilgi Sistemleri, uzaktan algılama ve jeoistatistik
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024