Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Bilişim Enstitüsü / GIT 603E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Coğrafi Bilgi Teknolojilerinde Profesyonellik
İngilizce Professionalism in GI-Techno
Dersin Kodu
GIT 603E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Ahmet Özgür Doğru
Ahmet Özgür Doğru
Dersin Amaçları Coğrafi Bilgi Bilim ve Teknoloji alanında "profesyonel olmak", kişinin hem iş yetkinliği
hem de bunun yasal ve etik sorunlarının yansımaları hakkında bilgi sahibi olması
anlamına gelir. Lisanslı ve sertifikalı CBS uzmanlarının yasal ve etik uygulamalara
bağlılıklarını teyit etmeleri gerekmektedir. Bu tür taahhütlerin yerine getirilmesi, yasal ve
etik problemleri bütünlük içerisinde analiz edebilme yeteneği gerektirir Bu ders bu
yeteneklerin kazandırılmasını amaçlamaktadır.
• Bu derste öğrenciler, genel anlamda mesleğin doğasını ve CBS’ye yönelik olarak mesleğin
özelliklerini araştıracaklardır. Öğrenciler, ilgili yasal ve etik konular ile örnek vaka
çalışmaları üzerinde metodik analizleri ile akıl yürütme becerilerini geliştireceklerdir.
Dersin Tanımı CBS’de yasal ve etik konular, CBS uygulamalarında telif hakları ve akreditasyon, somut özellikleri açısından CBS projelerinin maliyet-fayda analizi, CBS’de Lisanslama süreci, veri paylaşımı ve fiyatlandırma, CBS meslek kuruluşları.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki konularda bilgi, beceri veyetkinlik kazanırlar;
ix. Yüksek Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, Coğrafi Bilgi Teknolojileri
alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme
x. Coğrafi Bilgi Teknolojileri konusunda uzmanlığın gereksinimlerini anlama
xi. Coğrafi Bilgi Sistemleri Projelerinde karşılaşılan sorunları teknik ve etik yaklaşımlar
dahilinde değerlendirip çözümleyebilme
xii. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla
değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022