Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Denizcilik Fakültesi / GMI 131 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Müh. Sistem. Nümerik Analizi
İngilizce Numerical Analysis of Engineering Systems
Dersin Kodu
GMI 131 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
- 2 1 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Ata Bilgili
Dersin Amaçları 1. Basit mühendislik problemlerinin dört işlemden oluşan yaklaşımcı metotlarla sayısal olarak nasıl formüle edilebileceğini ve çözülebileceğini öğretmek.
2. Öğrencinin sayısal metotların uygulama esaslarını anlamasını sağlamak.
3. Öğrencilerde sayısal hesaplamalarda ve bilgisayar uygulamalarında hata kavramını anlamalarını sağlamak.
4. Bilgisayar programlama dersinde (BIL 108 veya BIL 113) uygulaması yapılacak sayısal yöntemlerin teorisini öğretmek.
Dersin Tanımı Hata analizi. Taylor serileri. Kök bulma yöntemleri. Lineer denklem sistemlerinin çözüm yöntemleri. Optimizasyon. Eğri uydurma. En küçük kareler metodu. Enterpolasyon-ekstrapolasyon. Sayısal türev ve entegrasyon. Adi diferansiyel denklemlerin çözüm metotları. Bilgisayarlarda sayı sistemleri. Stabilite ve hata yayılması. Polinomlar. Başlangıç değer problemleri.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler;
I. Sayısal yöntemlerin temellerini bilirler.
II. Ders içeriğinde tanımlanan problemleri sayısal hesaplamaya uygun bir şekilde formüle edebilirler.
III. Bir problemin analizi için uygun sayısal yöntemi avantajlarına ve sınırlamalarına bağlı olarak seçebilirler
IV. Bir sayısal problemi seçilen hata oranına bağlı olarak formüle edebilirler.
Önkoşullar MAT 101 veya MAT 101E veya MAT 103 veya MAT 103E min DD
Gereken Olanaklar Hesap makinesini efektif kullanma becerisi.
Diğer
Ders Kitabı Chapra, S. C. - Canale, R. P., Mühendisler İçin Sayısal Yöntemler, Literatür Yayınları, 2008
Diğer Referanslar Gilat, A., & Subramaniam, V., Numerical Methods for Engineers and Scientists, 3rd Ed., Wiley, 576 p., ISBN-13: 978-1118554937, 2013.
Karaboğa, N., Sayısal Yöntemler ve Matlab Uygulamaları, Nobel Yayıncılık, 384 p, 2012.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022