Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Denizcilik Fakültesi / MTM 412 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 Hafta
Konular Dersin
Çıktıları
1 Köprüüstü Kaynak Yönetimi, tanımı, kaynaklararası ilişkiler I
2 SHELL model kullanarak kaynak yönetiminin incelenmesi I
3 Köprüüstü Takım Yönetimi II
4 Köprüüstü becerileri II
5 Seyir planlamasında bilgi paylaşımı ve etkili haberleşmenin unsurları I-II
6 Durum farkındalığı ve etkin gemi haberleşmesi II-III
7 Hata zinciri ve deniz kazaları ana (kök) sebepleri II-III
8 Liderlik ve etkin karar vermenin unsurları III
9 İş yükünün tanımı, anlaşılması, değerlendirilmesi ve gemideki etkileri III
10 İşyükü yönetimi için organizasyon ve eğitimin verilmesi III
11 Acil durumlarda planlama ve takım çalışması uygulamaları IV
12 Riskin tanımlanması, sınıflandırılması ve riskin değerlendirilmesi. Acil durumlarda risk analizi ve riskin yönetilmesi V
13 Gemide insan etkeni ve gemiadamı performansı IV-V
14 Arama-Kurtarma (IAMSAR) planlama ve simulatörde uygulama VI
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022