Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Denizcilik Fakültesi / DUI 402 - Deniz Hukuku II
 

DUI 402 - Deniz Hukuku II

Dersin Amaçları

1- Deniz Özel Hukukunu öğretmek.
2- Deniz Ticaret Hukukunu ve kavramlarını öğretmek,
3- İlgili hak ve menfaatleri korumak savunmak ve gemilerden ve denizcilik işlemlerinden doğan muhtemel hukuki ihtilafların ve sorunların önlenmesi için yeterli bilgi ve beceriyi kazandırmak

Dersin Tanımı

Bozkurt – Lotus davası. Möntrö Boğazlar Sözlşemesi. Deniz Özel Hukukuna Giriş. Haksız Fiil ve Sözleşme Sorumluluğu. Deniz Ticaret Hukukuna Giriş. Gemi, Sicil, Bayrak, Geminin Denize ve Yola ve Yüke elverişliliği. Kaptan ve gemiadamları. Kaptanın görev, yetki ve sorumlulukları. Donatan, donatanın hak ve sorumlulukları. Deniz Ticareti Sözleşmeleri. Deniz kazaları, çatma, kurtarma, müşterek avarya. Deniz kirliliğinden doğan hukuki sorumluluk ve zararların tazmini. Deniz sigortaları, tekne & makine ve yük sigortaları, PandI kulüp sigortaları.

Koordinatörleri
Hakan Muran
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022