Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Denizcilik Fakültesi / MST 321 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Denizcilikte Örgütsel Yönetim ve Davranış
İngilizce Organizational Management & Behaviour in Maritime
Dersin Kodu
MST 321 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 5
2 2 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Serdar Kum
Dersin Amaçları 1. Yönetim ve örgüt temel kavramlarını öğretmek.
2. Denizcilikte yer alan örgüt içi birey ve liderlik görev, yetki ve sorumluluklarını öğretmek.
3. Denizcilikteki örgütlere yönetsel açıdan bakabilme ve değerlendirebilme bilgi ve becerisi kazandırmak.
Dersin Tanımı Yönetimin temel unsurları. Örgüt kavramı ve çeşitleri. Gemi organizasyonu ve denizcilikteki örgütler. Kişilik ve kişilik tipleri. Algılama, atfetme ve öğrenme. İş tatmini, örgütsel bağlılık ve motivasyon. Grup oluşumu, grupla çalışma teknikleri ve takım çalışması. Liderlik ve yaklaşımları. Çatışma ve müzakare. Örgütsel çevre ve teknoloji. Örgüt kültürü ve iletişim. Örgütsel değişim ve örgüt geliştirme. Stres ve yönetimi. Sosyal sorumluluk ve etik.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler;
I. Yönetim ve örgüt konusunda bilgi sahibi olur,
II. Denizcilik örgütlerindeki görev, yetki ve sorumluluklarını öğrenir,
III. Etkin gemi organizasyonu oluşumunu, kültürü ve yönetimini öğrenir.
IV. Liderlik vasfı ile gemi organizasyonu içi ve dışı uyuşmazlıkları çözmeyi öğrenir.
V. Stres ve çatışma durumlarını yönetmeyi öğrenir.
Önkoşullar -
Gereken Olanaklar Ders planında belirlenen bir konu başlığının denizcilik sektöründeki yeri ve uygulamasına ilişkin sunum yapılması.
Diğer
Ders Kitabı Stephen P. Robbins and Timothy A. Judge (2010), Organizational Behavior, 14th Ed., Pearson, 2011.
IMO, Personal Safety and Social Responsibilities, Model Course 1.21, 2000.
IMO, Crowd Management, Passenger Safety, Model Course 1.28, 2000.
IMO, Proficiency in Crisis Management and Human Behaviour Training, Model Course 1.29, 2000.
Diğer Referanslar 1. Jefferey, R., Leadership throughout: how to create successful enterprise, Nautical Institute, 2007.
2. Trafford, S.M., Maritime Safety: the human factors, Brighton: Book Guild, 2009.
3. Manuel, M.E., Maritime risk and organizational learning, Burlington/Ashgate, 2011.
4. Lee Galloway, Organization and Management, Nabu Press, 2010.
5. Jason A.C., Jeffery A.L. and Michael J. W., Organizational Behaviour: Improving Performance and Commitment in the Workplace, McGraw Hill Irwin, 2009.
6. Theotokas, I. and Harlaftis, G., Leadership in world shipping: Greek family firms in international business, Palgrave Macmillan, 2009.
7. Stephen Linstead, Liz Fulop and Simon Lilley, Management and Organization, Palgrave Macmillan, 2009.
8. Ivancevich, J.M., Konopaske, R., Matteson, M.T., Organizational Behavior and Management, Mc Graw-Hill , 9th Ed., 2011.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023