Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Denizcilik Fakültesi / GMI 243 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Denizel Çevre Kimyası
İngilizce Marine Environmental Chemistry
Dersin Kodu
GMI 243 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Yasin Arslanoğlu
Dersin Amaçları 1. Deniz suyunun fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında genel bilgi vermek.
2. Denizel ortamda bulunan kimyasal maddelerin ve döngülerinin çevresel etkilerini öğretmek.
3. Gemi ve tersane kaynaklı kimyasal kirleticiler konusunda pratik bilgi vermek
Dersin Tanımı Deniz suyunun bileşenleri, kimyasal ve fiziksel özellikleri. Deniz suyunda eriyik halde bulunan oksijen ve diğer gazlar. İz elementler. Karbondioksit ve karbon sistemler. İklim değişikliği. Organik maddeler. pH ve denizel asitleşme. Deniz suyunda besleyici öğeler. Su kalitesi. Atık su temizleme üniteleri. Gemi ve tersane kaynaklı deniz kirliliği. Boya kaynaklı kirlilik. Korozyon ve kontrolü. Yakıt ve yağ kirliliği.
Dersin Çıktıları I. Deniz suyunun kimyasal bileşenlerini ve iz elementleri tanımlayabilirler.
II. Sudaki oksijenin önemini bunun zamansal ve mekânsal değişimini açıklayabilirler.
III. Karbon sistemleri ve asitleşme arasındaki ilişkileri tanımlayabilirler.
IV. Su kalitesi problemlerinin nasıl giderileceği hakkında genel bilgi verebilirler.
V. Boyalar, korozyon, petrol, yağ, tehlikeli kimyasal yük ve atık su gibi gemi kaynaklı kimyasal kirlilik konusunda genel bilgi sahibi olurlar.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024