Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Denizcilik Fakültesi / GMI 243 - Denizel Çevre Kimyası
 

GMI 243 - Denizel Çevre Kimyası

Dersin Amaçları

1. Deniz suyunun fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında genel bilgi vermek.
2. Denizel ortamda bulunan kimyasal maddelerin ve döngülerinin çevresel etkilerini öğretmek.
3. Gemi ve tersane kaynaklı kimyasal kirleticiler konusunda pratik bilgi vermek.
4. Yakıtlar hakkında bilgilendirme
5. Yağlayıcılar ve görevleri
6. Su arıtma sistemleri ve gemide içme ve kullanma suyu ile arıtma sistemlerinin tanıtılması.
7. Enerji verimliliği ve emisyonlar

Dersin Tanımı

Deniz suyunun bileşenleri, kimyasal ve fiziksel özellikleri. Deniz suyunda eriyik halde bulunan oksijen ve diğer gazlar. İz elementler. Karbondioksit ve karbon sistemler. İklim değişikliği. Organik maddeler. pH ve denizel asitleşme. Deniz suyunda besleyici öğeler. Su kalitesi. Atık su temizleme üniteleri. Gemi ve tersane kaynaklı deniz kirliliği. Boya kaynaklı kirlilik. Korozyon ve kontrolü. Yakıt ve yağ kirliliği.

Koordinatörleri
Emrah Şık
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023