Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Denizcilik Fakültesi / MST 321 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 1 Yönetim tanımı ve unsurları
2 Örgüt kavramı ve çeşitleri, örgüt süreci ve ilkeleri
3 Gemi organizasyonu ve denizcilikteki diğer örgütler ile ilişkiler
4 Tutum, değer, birey, kişilik ve kişilik tipleri
5 Algılama, Atfetme ve Öğrenme
6 İş tatmini ve örgütsel bağlılık, denizcilik şirketlerinde gemiadamlarının durumu
7 Motivasyon ve motivasyon kuramları, denizcilik sektöründe motivasyon faktörleri
8 Örgütlerde grup/takım yönetimi; grup/takım oluşumu, çeşitleri ve özellikleri: gemi örgütlenmesinden örnekler
9 Liderlik, liderlik yaklaşımları ve gemide liderlik uygulamalarına örnekler
10 Bireysel ve örgütsel çatışma, müzakare; gemide sosyal yaşama ilişkin yorumlar
11 Örgütsel çevre ve teknoloji: gemi organizasyonu örneği
12 Örgüt kültürü ve örgütsel iletişim; örgüt içi ve örgütler arası, çok kültürlü gemide çalışma
13 Örgütsel değişim, değişime direnç ve yönetimi, örgüt geliştirmi
14 Stres ve yönetimi; tükenmişlik sendromu. Sosyal sorumluluk ve etik. Denizcilik şirketi ve gemideki durum
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023