Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Denizcilik Fakültesi / GMI 118E - Gemi Makineleri İşletme Müh. Giriş ve Etik
 

GMI 118E - Gemi Makineleri İşletme Müh. Giriş ve Etik

Dersin Amaçları

1. Gemi makineleri işletme mühendisliğinin mühendislik disiplinleri içerisindeki yerini ve önemini öğretmek.
2. Gemi, gemi makineve sistemlerini tanıtmak.
3. Gemi makineleri işletme mühendisinin görev, yetki ve sorumluluklarını tanıtmak.
4. Mühendislik etiği temel ilke ve kanunlarını ve önemini öğretmek.

Dersin Tanımı

Mühendislik mesleği ve gemi makineleri işletme mühendisliğinin mühendislik alanı içerisindeki yeri. Denizcilik endüstrisinin yapısı ve anahtar denizcilik paydaşları. Ticaret gemilerininsınıflandırılması ve özellikleri. Gemi makinelerinin sınıflandırılması ve gemi üzerindeki temel fonksiyonları. Gemi makineleri işletme mühendisinin sahip olması gereken yetkinlikler.Gemi makineleri işletme mühendisinin görev, yetki ve sorumlulukları. Mühendislik Etiği ilkeleri ve kanunları. Gemi makineleri işletme mühendisinin görev, yetki ve sorumlulukları açısından mühendislik etiği ilke ve kanunlarınınincelenmesi.Gemi makine dairesi takım yönetimi ve liderliğinde mühendislik etiği ilke ve kanunlarının önemi.

Koordinatörleri
Burak Zincir
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024