Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Denizcilik Fakültesi / GUV 311E - Yük İşlml. ve Gm. Stabiltsi I
 

GUV 311E - Yük İşlml. ve Gm. Stabiltsi I

Dersin Amaçları

1. Güverte zabitlerinin, STWC-95 ‘e uygun olarak gemi dengesi prensiplerini bilmek
2. Güverte zabitlerinin, STWC-95 ‘e uygun olarak gemi yük donanımlarını bilmek
3. Güverte zabitlerinin, STWC-95 ‘e uygun olarak gemi yük operasyonu ve istifini bilmek

Dersin Tanımı

Gemi geometrisi, Form Katsayıları, Yüzen cisimlerin dengesi,Yüzme koşulu, Denge koşulu, Başlangıç Stabilitesi, GM, Statik Stabilite Eğrisi, IMO/SOLAS kriterleri, Çapraz eğriler, Statik moment, Gemi bünyesindeki ağırlıkların dikey değişimi, Gemi bünyesindeki ağırlıkların yatay değişimi, Gemiye ağırlık ekleme-çıkarma, Enine denge-Meyil, Boyuna denge-Trim, Hidrostatik eğriler, Yük gemisi tipleri, Yük taşıma bölüm ve yük donanımları: Bumbalar, Kreyneler, Ambar kapakları, Kuru yük gemilerinin ambarları, yüke hazırlanması, yüklerin istifi ve bağlanması
Yüklemeye ve boşaltmaya hazırlık ve nezaret, Dökme tahıl yükü, Konteyner yükü, Yüklerin korunması.

Koordinatörleri
Sevilay Can
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022