Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Denizcilik Fakültesi / MST 422 - Maritime Law II
 

MST 422 - Maritime Law II

Dersin Amaçları

1. Deniz Özel Hukukunu öğretmek.
2. Deniz Ticaret Hukukunu ve kavramlarını öğretmek,
3. İlgili hak ve menfaatleri korumak savunmak ve gemilerden ve denizcilik işlemlerinden doğan
muhtemel hukuki ihtilafların ve sorunların önlenmesi için yeterli bilgi ve beceriyi kazanmak

Dersin Tanımı

Deniz Özel Hukukuna giriş.
Haksız fiil ve sözleşme sorumluluğu. Deniz Ticaret Hukukuna giriş.
Gemi,sicil, bayrak, denize ve yola elverişlilik.
Kaptan ve gemiadamları. Kaptanın görev, yetki ve sorumlulukları.
Donatan, gemi işletme müteahhidi, donatanın hak ve sorumlulukları.
Deniz ticareti sözleşmeleri.
Deniz kazaları, çatma, kurtarma, müşterek avarya.
Gemi ve yük alacaklısı hakları, deniz kirliliğinden doğan hukuki sorumluluk ve zararların tazmini.
Deniz sigortaları, tekne ve makine sigortaları, kulüp sigortaları.

Koordinatörleri
Onur Sabri Durak
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024