Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Denizcilik Fakültesi / MCH 100 - Denizcilik Kimyası I
 

MCH 100 - Denizcilik Kimyası I

Dersin Amaçları

1. Kimyanın temel kavram ve ilkelerini öğretmek.
2. Teorik ve pratik bilgiyi bir bütün olarak vermek.
3. Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmek.
4. Kimyanın güncel hayatımızdaki ve denizcilikteki önemini anlatmak.
5. Öğrencileri mantıklı ve pozitif düşüncelere yöneltmek ve doğanın kanunlarını bu çerçevede anlamalarını
sağlamak

Dersin Tanımı

Kimya ve stokiyometri. Atomlar ve atom teorileri. Periyodik cetvel ve bazı atomik özellikler. Kimyasal bağlar.
Moleküler geometri. Gazlar ve gaz yasaları, sıvılar, katılar, çözeltiler ve fiziksel özellikleri. Termokimya.
Kimyasal denge. Asit ve bazlar. Deniz suyunun özellikleri. Korozyon ve kontrolü. Deniz boyaları. Yakıt ve yağ
kimyası, yağların çeşitleri ve özellikleri. Tehlikeli maddeler. Deniz kirliliği.

Koordinatörleri
Yasin Arslanoğlu
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022