Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Denizcilik Fakültesi / DFH 121E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Denizcilik Kimyası
İngilizce Maritime Chemistry
Dersin Kodu
DFH 121E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 - - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Yasin Arslanoğlu
Dersin Amaçları 1. Kimyanın temel kavram ve ilkelerini öğretmek.
2. Teorik ve pratik bilgiyi bir bütün olarak vermek.
3. Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmek.
4. Kimyanın güncel hayatımızdaki ve denizcilikteki önemini anlatmak.
5. Öğrencileri mantıklı ve pozitif düşüncelere yöneltmek ve doğanın kanunlarını bu çerçevede anlamalarını
sağlamak.
Dersin Tanımı Kimya ve stokiyometri. Atomlar ve atom teorileri. Periyodik cetvel ve bazı atomik özellikler. Kimyasal bağlar.
Moleküler geometri. Gazlar ve gaz yasaları, sıvılar, katılar, çözeltiler ve fiziksel özellikleri. Termokimya.
Kimyasal denge. Asit ve bazlar. Deniz suyunun özellikleri. Korozyon ve kontrolü. Deniz boyaları. Yakıt ve yağ kimyası, yağların çeşitleri ve özellikleri. Tehlikeli maddeler. Deniz kirliliği.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler;
I. Atomun yapısı ve atom ile ilgili teoriler, periyodik cetvel hakkında yorum ve uygulama yapabilir.
II. Kimyasal reaksiyonlarda stokiyometriyi kullanarak hesaplamalar yapabilir.
III. Sıvı çözeltiler ve gazlar ile ilgili farklı teori uygulamaları yapar ve problem çözebilir.
IV. Isı, iş, entalpi ve iç enerji değişimleri ile ilgili uygulamalar yapabilir.
V. Bağ kavramı ve bağ kavramı ile ilgili çeşitli teorileri kullanarak kimyasal bileşiklerin üç boyutlu yapılarını
gösterebilir.
VI. Katıların kristal yapıları ile ilgili bilgi sahibidir ve uygulamalar çözebilir.
VII. Denge, asitlik, bazlık kavramları ve konsantrasyon ile ilgili problemleri çözebilir
VIII. Deniz suyu, korozyon ve deniz boyaları hakkında bilgi sahibi olur.
IX. Yakıt, yağ kimyası, tehlikeli maddeler ve deniz kirliliği konusunda bilgi sahibi olur
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı R. H. Petrucci, W. S. Harwood, J. D. Madura and F. G. Herring, General Chemistry,
Principles & Modern Applications, Pearson Prentice Hall; 10th edition, 2010.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023