Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitüsü / AFY 533 - Afet ve Acil Durum Yönetiminde Araştırma ve Analiz Yöntemleri
 

AFY 533 - Afet ve Acil Durum Yönetiminde Araştırma ve Analiz Yöntemleri

Dersin Amaçları

Temel araştırma yöntemlerini öğrenmek
Afet yönetimindeki gözleme, deneysel araştırmaları yürütme amacı ile istatistiksel analiz yapmayı öğrenmek
Karar alma, politika geliştirmede öğrenilenlerin kullanılması
Afet yönetimi ile ilgili olan bilgilere ulaşma yöntemlerin öğrenilmesi
Araştırma Raporu, özgeçmiş, proje önerisi gibi teknik dökümanların yazılma formatının öğrenilmesi yazılması

Dersin Tanımı

Araştırma ve değerlendirmede temel kavram ve tanımlar: Araştırmanın terimleri, felsefesi, etik değerleri, kavramsallaştırması ve değerlendirilmesi. Örneklemede terimler, istatistik terimleri, olasılık, rastgele örnekleme, amaca yönelik, tesadüfi olmayan örnekleme. Ölçme, ölçmenin doğruluğu, geçerliliği ve güvenirliliği, Anketler, çeşitleri, anket tipinin seçimi, anket değerlendirmesi, Thurstone, Likert ve Guttman değerlendirme ölçekleri. Niteliksel ölçmeler, ölçmenin rahatsızlık vermeden yapılması. Araştırma tasarlamaya giriş, tasarım çeşitleri, deneysel tasarım, yarı deneysel tasarım, araştırma öncesi ve sonrası arasında bağlantı kurma. Verilerin analizi, veri hazırlama, İstatistik: Korelasyon, T-Testi, Değişkenler, iki değerli değişkenler, lineer model, kovaryans, regresyon analizi. Rapor yazımı, kuralları.

Koordinatörleri
Didem Saloğlu Dertli
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021