Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Birey&Toplumun Afet Eğitimi
İngilizce Indivudual and Community Disaster Education
Dersin Kodu
AFY 541 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Didem Saloğlu Dertli
Dersin Amaçları Afete hazırlığa giriş: Afete hazırlık etkinliği, afet örnekleri, tehlikelerin sonuçları ve tehlike analizi. Afetlere devletin müdahalesi: Kurumsal atalet, devletin sorumlukları ve halkın beklentileri. Halkın afeti algılaması: Halkın riski algılaması, inkarı, afet hakkında yanlış inanışlar, afet etiği ve sorumlulukları. Afete hazırlık eğitimine genel yaklaşım: Araştırmaların uygulaması olarak afet hazırlık eğitimi, toplum profilinin hazırlanması, yüksek risk taşıyan topluluklar, afet ve çocuklar – etkileri ve tepkilerle başa çıkma, okullarda afete hazırlık öğretimi, okula giden çocukların afet eğitimi, yaşlı ve sakat insanların afete hazırlanması, yüksek risk taşıyan yapılardaki insanların afete hazırlanması.
Dersin Tanımı Bu derste
Afetlerin bireyler ve toplum üzerine etkileri,
Toplumdaki tehlike analizinin bileşenleri,
Halkın afetleri ve riskleri algılaması
Afet planlamasında yerel yönetimlerin önemi,
Halkın afete hazırlık ve planlaması
Başarılı eğitim programlarının sürdürülmesinin önemi vurgulanacaktır.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler
Birey ve Toplumda afetlerin etkilerini kavramak
Toplumsal tehlikelerin belirlenmesini anlamak
Afet planlamasında yerel yönetimlerin önemini anlamak
Halkın afetleri ve riskleri algılamasının anlaşılması
Afete hazırlık planları konusunda bilgi sahibi olmak ve programları oluşturabilme
becerilere sahip olacaklardır.
Önkoşullar --
Gereken Olanaklar --
Diğer --
Ders Kitabı Alexander, D. Natural Disasters. New York: Chapman and Hall, 1993.
Auf der Heide, E. Disaster Response: Principles of Preparedness and Coordination. St. Louis: CV Mosby Co., 1989.
Drabek, T.E. and Hoetmer, G.J. Emergency Management: Principles and Practice for Local Government. Washington, D.C.: International City Management Association, 1991.
Fischer, H.W. III Response to Disaster: Fact versus Fiction and its Perpetuation. Lanham: University Press of America, 1994.
Noji, E. “The Nature of Disaster: General Characteristics and Public Health Effects. In The Public Health Consequences of Disasters. New York: Oxford University Press, 1997.
Diğer Referanslar Ders Notları
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022