Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / AFY 511E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Afet ve Acil Durum Yönetimi Esasları
İngilizce Principles.of Disaster & Emergency Management
Dersin Kodu
AFY 511E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Hikmet İskender
Dersin Amaçları Temel kavram ve tanımlar: acil durum, afet, acil durum ve afet yönetimi, afetin tarihçesi, doğal afetler (atmosferik, hidrolojik, jeolojik ve sismik afetler), teknolojik afetler (baraj yıkılması, yangınlar, trafik kazaları, tehlikeli maddeler, nükleer kazalar), tehlike ve tehlike analizi / acil durum yönetiminin evreleri (önleme, hazırlıklı olma, müdahale, iyileştirme, zarar azaltma) / paydaşlar (halk, özel sektör, yerel ve merkezi yönetimler) ve sorumlulukları, önemli fonksiyonlar: kaynak geliştirme: (özel sektör, devlet), yardım isteme / bütünleşik/kapsamlı acil durum ve afet yönetimi: kurumlar, organizasyonlar arası koordinasyon, iletişim, olay komuta zinciri, fonksiyonel gruplar, ilişkiler / örnek uygulama / afet ve acil durum yöneticiliği mesleği
Dersin Tanımı • Afet ve acil durum yönetiminin esasları hakkında perspektif kazandırmak
• Acil durum ve afet yönetiminin her evresini tanımlamak ve bu evredeki bütün paydaşları ve sorumluluklarını tanımak
• Acil durum yöneticisinin tanımını yaparak ; dün, bugün ve yarın gerçekleşecek eğilimleri ve sürekli öğrenmeyi öğrenme ve deneyim kazanma kavramını benimsetmek
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıda tanımlanan becerilere sahip olacaklardır :
1. Modern afet ve acil durum yönetimini kavrama ve kriz yönetimi ile olan farkı öğrenme
2. Bütünleşik afet ve acil durum yönetimi ve beş önemli evresini öğrenme
3. Afet ve acil durum yönetiminde planlama, koordinasyon, iletişim, lojistik, basın ve yayın ilişkileri vb. kavramlarının önemini kavrama
4. Acil durum yönetim planlarının önemi, bunların gözden geçirilmesi, güncellenmesini öğrenme
5. Afet/acil durum yönetim merkezleri, müdahale (saha) merkezleri ve bunların arayüzlerini kavrama
6. Afet/Acil durum yöneticileri ve ilgili devlet, özel sektör, sivil toplum örgütleri kurum ve kuruluşlarının yanısıra sorumlulukları, vatandaşlar ve sorumluluklarını yakından tanıma
7. Afet/acil durum tatbikatları ve tasarımı, liderlik, motivasyon ve programın sürdürülmesini öğrenme
Önkoşullar -
Gereken Olanaklar
Diğer -AFY511E Afet ve Acil Durum Esasları Ders Başarı Değerlendirme Koşulları:
• Derse devam %70,
• Ödev (15)/Ara Sınav (35)/Final Sınavı-Dönem Projesi (50)
• Ödevlerin zamanında teslim edilmesi,
• Ödev ve Ara sınavdan toplamda en az 30 puan almak (30/50)
Ders Kitabı -FEMA Higher Education Project – Prototype Associate’s Degree Course Materials, G230.
-FEMA (2021) IS_230 Principles of EM/DM
-FEMA (1997), Multi Hazard : Identification and Risk Assessment, 369 pp.
-FEMA (2000) Principles of Emergency Management,
Diğer Referanslar -FEMA, NIMS Major Components, (2021)
-Erdoğan N., Uluslararası müdahaleli depremlerde saha koordinasyonu, A4 Ofset Matbaa (2008).
-HAZTÜRK, Strategies for an Earthquake Loss Estimation Program for Turkey (2005).
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024