Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / DEP 515E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Performans Esaslı Sismik Değerlendirme ve Tasarım
İngilizce Performance-Based Seismic Assessment and Design
Dersin Kodu
DEP 515E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 1 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Reşat Atalay Oyguç
Dersin Amaçları 1. Performansa dayalı analiz yöntemleri ile sismik değerlendirme ve tasarımın temellerinin anlaşılması.
2. İleri derece doğrusal olmayan statik ve dinamik analiz kavramlarının kavratılması ve uygulanması.
3. Performansa dayalı sismik değerlendirme ve tasarımda, 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği kurallarına uygun doğrusal olmayan statik ve dinamik analizler yapabilmek.
4. TBDY 2018’e göre yüksek yapıların performans esaslı sismik değerlendirme ve tasarımlarını yapabilmek.
Dersin Tanımı Performans esaslı tasarım, performans hedefleri, eşdeğer deprem yükü, modal süperpozisyon yöntemi, şekildeğiştirme esaslı değerlendirme, P-? etkileri, geometrik rijitlik matrisi, çevrimsel davranış, rijitlik ve dayanım azalımları, yükleme protokolleri, yığılı, yayılı ve fiber plastisite, zaman tanım alanında analizler, tek modlu ve çok modlu itme analizleri, düzensizlik, iç kuvvetler, yüksek yapıların performans değerlendirmesi, güçlendirme ve iyileştirme stratejileri, yapısal performans ve maliyet optimizasyonu.
Dersin Çıktıları Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki özellikleri edineceklerdir:
1. Alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2. Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3. Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir.
4. Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler.
5. Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı 1. Chopra, A. K., “Dynamics of Structures in SI Unites”, 5th Edition, Pearson, 2020.
2. “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği”, AFAD, 2018.
3. Aschheim, M., Hernandez-Montes, E., Vamvatsikos, D., “Design of Reinforced Concrete Buildings for Seismic performance: Practical, deterministic and probabilistic approaches” CRC Press, 2019.
4. Bangash, M. Y. “Earthquake Resistant Buildings: Dynamic Analyses, Numerical Computations, Codified Methods, Case Studies and Examples”, Springer, 2011
5. FEMA 273 (1997), FEMA 356 (2000), FEMA 440 (2005), FEMA 445 (2006), FEMA P-2006 (2018), ATC-76-8 (2010).
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024