Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / AFY 512 - Zarar Azaltma.Esas.&Uygulam.
 

AFY 512 - Zarar Azaltma.Esas.&Uygulam.

Dersin Amaçları

Afet yönetimindeki dört evre içerisinde zarar azaltma kavramının önemini tartışılması,
Zarar azaltmanın temellerinin ve uygulamalarının anlaşılmasını sağlamak,
Can ve mal kayıplarının meydana gelmemesi veya hasarın en aza indirgenmesi için yapılacak mağduriyet/risk/zarar azaltmanın önemini vurgulamak,
Zarar azaltmanın planlanması ve uygulanmasında yeralan araçlar, teknikler, kaynaklar, programları öğrencilere tanıtmak,
Zarar azaltma strateji ve politikaları oluşturma becerilerini geliştirmek

Dersin Tanımı

Neden zarar azaltma? Afet Yönetimi Döngüsü içinde zarar azaltma. Tehlikeler ve afetler. Tehlike Analizi ve Risk değerlendirmesinin zarar azaltmadaki yeri, risk/zarar azaltma örnekleri, Zarar azaltma çalışmalarında sorumlular, zarar azaltma çalışmalarındaki kriterler, Zarar azaltma planlaması, ulusal afet yardım programları ve politikaları. Risk odaklı afet yönetimi, Uzun-dönem zarar azaltma. Ulusal ve uluslararası deneyimler ve toplumsal zarar azaltma, yapısal (fiziksel yapılara yönelik yangın, rüzgar, sismik) ve yapısal olmayan zarar azaltma çalışmaları.

Koordinatörleri
Ömer Ekmekcioğlu
Ömer Ekmekcioğlu
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024