Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitüsü / AFY 512 - Risk ve Zarar Azaltma.Esas.&Uygulam.
 

AFY 512 - Risk ve Zarar Azaltma.Esas.&Uygulam.

Dersin Amaçları

Afet-öncesi risklerini ve afet-sonrasında da zararları azaltmak üzere yapılacak planlama ve uygulama çalışmalarını tanıtır.

Dersin Tanımı

Acil Durum Yönetimi döngüsü içinde zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme. Afetler ve doğal tehlike terimleri arasındaki fark. Tehlikeler. Doğal tehlike tipleri, ölçüsü, sınıflama ve Türkiye’de etkilediği bölgeler. Afetler: tipleri ve etkileri. Örnek bir afet incelemesi. Zarar azaltma şartları. Zarar azaltma programları. Zarar azaltma programını hayata geçirmedeki önemli elemanlar. Zarar azaltma planlaması: Amaçlar, tehlikelerin belirlenmesi, önerilen zarar azaltma ölçütleri, uygulama, monitör etme ve değerlendirme için önerilen yaklaşımlar. Zarar azaltma yöntemleri. Ulusal afet yardım programları ve politikaları: yasal, ekonomik, ahlaki, çevresel, sürdürebilirlik ve sosyal yaklaşımlar. Uluslararası deneyimler. Geleceğe ulusal politikalar ve diğer akımlar açısından bakma.

Koordinatörleri
Nilgün Okay
Alper İlki
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022