Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Deprem Mühendisliğinde Zemin-Yapı Etkileşimi
İngilizce Soil-Structure Interaction in Earthquake Engineering
Dersin Kodu
DEP 610E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Mehmet Barış Can Ülker
Dersin Amaçları Dersin amacı öğrencilere aşağıdaki yetenekleri kazanmalarında yardımcı olmaktır:
1. Öğrencilere en etkin analitik yöntemleri sunarak deprem mühendisliği sistemlerinde/problemlerinde zemin-yapı etkileşimini doğru biçimde ele almalarını sağlamak.
2. Deprem mühendisliğinde komplike problemlerin çözümünde yaygın sayısal yöntemleri tanıtmak ve zemin-yapı etkileşimi analizlerinde bu yöntemleri kullanmalarını sağlamak
3. Farklı zemin-yapı etkileşimi problemlerini çözebilecek şekilde öğrencilere gerekli bilgi ve altyapıyı vermek
4. Deprem etkisiyle zemin-yapı sistemlerinde oluşan stabilite kayıplarını hesaplayabilmek
Dersin Tanımı Bu ders deprem mühendisliğinde zemin-yapı etkileşimini dikkate alacak şekilde ilgili problemleri matematiksel olarak modellemeyi kapsamaktadır. Zeminlerin içerisine veya üzerine inşa edilen yapıların deprem yükleri altındaki davranışlarının zemin etkisini de dikkate alarak hesaplanması dersin ana içeriğidir. Zemin-yapı sisteminin bir bütün olarak ele alınacağı derste teorik altyapı, pratik uygulamalar ile birleştirilecektir.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan yüksek lisans/doktora öğrencileri aşağıdaki konularda bilgi, beceri ve yetkinlik kazanırlar;
1. Deprem mühendisliğindeki temel zemin-yapı sistemlerine analitik çözümler üretmek,
2. Deprem etkisi altında zemin-yapı etkileşimini doğru biçimde ele alarak modelleyebilmek,
3. Deprem mühendisliğinde vaka analizlerini zemin-yapı etkileşimini modelleyerek çözebilmek ve gerek zemin gerek yapıdan kaynaklanabilecek göçme mekanizmasını anlayabilmek,
4. Zemin-yapı etkileşimi problemlerinin çözümünde (ve diğer mühendislik problemlerinin çözümüne de uygulayabilecek şekilde) ilgili bilgisayar uygulamalarını kullanabilecek hale gelmek.
Önkoşullar Y. Lisans dersleri
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar 1. Desai, C.S., and Zaman, M., “Advanced Geotechnical Engineering”, CRC Press, 2014.
2. Wolf, J.P., “Soil-Structure-Interaction Analysis in Time Domain”, Prentice Hall College Div., 1988.
3. Kramer, S.L., “Geotechnical Earthquake Engineering”, Prentice Hall, 1995.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023