Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Afet Yönetini Teknolojisi
İngilizce Emergency Manag.Techn.
Dersin Kodu
AFY 552E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
- 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Ergin Tarı
Dersin Amaçları ? Acil durum yönetiminde kullanılan güncel ve gelişen teknolojiler hakkında bilgi vermek,
? Teknolojilerin acil durum yönetiminde, hazırlıklı olma, zarar azaltma, müdahale ve iyileştirme süreçlerindeki rolünü ve uygulamalarını göstermek,
? Acil durum yönetiminde teknoloji kullanımını gerektiren problemler ve konuları incelemek
? Acil durum yönetiminde teknoloji kullanımında mevcut problemleri ortaya koymak
Dersin Tanımı Acil durum yönetiminde teknolojilere giriş. Acil durum yönetimi ve internet. Ağ ve iletişim. Bölgesel analiz: Maruz kalma duyarlılığı analizi için uygulama sistemleri. Uyarı sistemleri. Acil durum yönetiminde doğrudan algılama. Acil durum yönetimi ile ilgili veri tabanları ve sistemleri. Acil durum yönetiminde uzaktan algılama. Tehlike analizi ve modelleme. Karar destek sistemleri. Operasyonel problemler ve teknoloji. Yeni teknolojiler. Uzman görüşlerin doğruluğu ve geçerliliğinin sorgulanması.
Dersin Çıktıları 1. Acil Durum Yönetimi ve ilgili safhalarında gerekli veri ve bilgiler
2. Mekansal verilerin üretimi, elde edilmesi, kullanılması ve iletimi için gerekli yöntem, teknoloji ve sistemlerin temelleri
3. İlgili yöntem, teknoloji ve sistemlerin uygulaması
4. Coğrafi Bilgi Sistemlerinin acil durum yönetimindeki kullanımı
5. Acil durum yönetiminde karar destek sistemlerinin temelleri
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020