Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Geoteknik Deprem Mühendisliğinde Modelleme ve Hesaplama
İngilizce Model.&Comp.inGeotec.Ear.Eng.
Dersin Kodu
DEP 513E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Mehmet Barış Can Ülker
Dersin Amaçları Bu dersin amacı öğrencilere geoteknik mühendisliği ve geoteknik deprem mühendisliği özelinde sayısal modellemenin temellerini ve oluşturulan modellerde bilinmeyenleri hesaplamaya yönelik bilgi ve beceriyi vermektir. Sonrasında öğrencilerin kendi başlarına bir boyutta basit lineer analizleri yapmaları ve MATLAB kodlarını yazmaları amaçlanmaktadır. Paralelinde herhangi bir lisanslı yazılımı da kullanabilmeleri sağlanacaktır.
Dersin Tanımı Bu ders, geoteknik deprem mühendisliğinde bir sınır değer probleminin sayısal hesaplanabilmesi amacıyla çeşitli yöntemlerle problemi modelleyebilmek ve sonrasında model sonuçlarını hesaplayabilmek olarak tanımlanabilir.
Dersin Çıktıları a) A necessary analytical mindset for modeling and approaching the solution of Geotechnical Engineering and Earthquake Geotechnical problems
b) Developing a proper knowledge base for numerical methods used in solving boundary value problems in Geo-Engineering
c) Learning and making use of computer softwares in solving various problems
d) Getting introduced to developing simple yet useful computer codes
e) Describing the concepts of the theory of multi-dimensional consolidation in terms of dynamics of porous media
f) Acquiring knowledge for static and cyclic load-induced response of soil-structure systems
g) Developing an understanding in constitutive modeling of soils particularly under cyclic loads
h) Developing numerical tools to capture the dynamic behavior of soils under various loadings
i) Evaluating the amount and type of deformations leading to various instabilities caused by earthquake excitations in soils
Önkoşullar İyi akademik durum ve mühendislik matematiği
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı 1- Rahman and Ulker (2018) "Modeling and Computing in Geotechnical Engineering: An Introduction", CRC Press Science Publishers, Bota Raton FL.
2- Cook, R. Markus, Plesha, Witt (2002), Concepts and Applications of Finite Element Analysis, 4th Edn. Wiley.
3- Amos Gilat (2008), “MATLAB An Introduction with Applications”, 3rd Ed. John Wiley
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023