Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Elektrik-Elektronik Fakültesi / EHB 351 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Analog Haberleşme
İngilizce Analog Communications
Dersin Kodu
EHB 351 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 5
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Bilge Günsel Kalyoncu
Dersin Amaçları 1. Analog haberleşme sistemlerinin analizi ve tasarlanmasına ilişkin kavramların verilmesi.
2. Analog genlik modülasyonu ve üstel modülasyon türlerinin ve analiz yöntemlerinin öğretilmesi.
3. Öğrencilerin ileri düzey sayısal haberleşme derslerine hazırlanması.
Dersin Tanımı Haberleşme sistemlerine giriş, modülasyon türleri, iletişimdeki kısıtlamalar. Spektral analiz. Enerji ve güç spektral yoğunluğu. İşaretlerin doğrusal sistemlerden iletimi. Genlik modülasyonu (GM) türleri: Taşıyıcılı genlik modülasyonu, taşıyıcısı bastırılmış çift yan band modülasyonu, tek yan band modülasyonu, artık yan band modülasyonu. Genlik modülatörleri, demodülatörleri. Üstel modülasyon türleri: Frekans ve faz modülasyonu (FM, PM). Frekans modülatörleri, demodülatörleri. Frekans bölmeli çoğullama (FDM). GM radyo yayıncılığı, FM radyo yayıncılığı, süperheterodin alıcılar. Stereo FM. Televizyon yayıncılığı.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanır:
I. Analog haberleşmedeki temel kavram ve kısıtlamaları anlama.
II. Fourier serisi ve dönüşümü teknikleri ile işaretlerin spektral özelliklerini analiz etme.
III. Doğrusal sistemlerden iletimi anlama ve iletim kanallarındaki gürültü, girişim gibi bozucu etkileri
tanımlama.
IV. Çeşitli genlik modülasyonu (GM, ÇYB, TYB, AYB) türlerini anlama, genlik modülasyonlu
işaretlerin zaman ve frekans bölgelerinde analizini yapma, modülatör/demodülatör yapılarını
tasarlama.
V. Üstel modülasyon (FM,PM) türlerini anlama, üstel modülasyonlu işaretlerin zaman ve frekans
bölgelerinde analizini yapma, modülatör/demodülatör yapılarını tasarlama.
VI. Frekans bölmeli çoğullama, stereo FM ve süperheterodin tekniklerini anlama.
VII. GM ve/veya FM ile radyo-TV yayıncılığı hakkında temel bilgi sahibi olma.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Fundamentals of Communication Systems, J.G.Proakis and M.Salehi, Prentice-Hall.
Diğer Referanslar 1) İletişim Sistemlerinin Temelleri: Fundamentals of Communication Systems, (Prentice Hall, Proakis & Salehi), Çevirenler: H. Altun, E. Öztürk, Y.E. Yenice, Nobel Yayın Dağıtım, 2010.
2) An Introduction to Analog and Digital Communication Systems, S. Haykin and M. Moher, John Wiley & Sons, 2nd Edition, 2006.
3) Communication Systems, A.B.Carlson, P.B.Crilly, J.C.Rutledge, McGraw- Hill, 4th Edition, 2002.
4) Communication Systems, S.Haykin and M. Moher, John Wiley & Sons, 5th Edition, 2009.
5) İletişim Kuramı, H.Derin ve M.Aşkar, ODTÜ Yayınları, 1982.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020