Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Elektrik-Elektronik Fakültesi / ABT 508E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Yönetim Ekonomisi
İngilizce Managerial Economics
Dersin Kodu
ABT 508E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
4 4 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Mehmet Özgür Kayalıca
Mehmet Özgür Kayalıca
Dersin Amaçları 1. To introduce economic concepts.
2. Conduct a detailed examination of price theory and consumer choice.
3. Examine market structure and performance.
4. To introduce decision-making techniques to solve managerial problems.
5. To introduce some examples of local and global experiences.
Dersin Tanımı The Fundamentals of Managerial Economics, Market Forces: Demand and Supply, Quantitative Demand Analysis, The Theory of Individual Behavior, The Production Process and Costs, Managing in Competitive and Monopolistic Markets, Managing in Monopolistic, and Monopolistically Competitive Markets, Basic Oligopoly Models, Game Theory: Inside Oligopoly, Pricing Strategies for Firms with Market Power, Introductory Macroeconomics, Turkish Economy.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki konularda bilgi, beceri ve yetkinlik kazanırlar:

I. Fiyatların piyasalarda nasıl belirlendiğini nasıl piyasa katılımcılarının, tüketici artığı ve üretici artığı şeklinde yararlandığını ve devlet müdahalesinin sonuçlarının neler olduğunun anlaşılabilmesi becerisinin kazandırılması.
II. Mal ve hizmetlerdeki ve/veya diğer mal ve hizmetlerdeki fiyat değişimlerine ve gelirdeki değişimlere tüketicilerin verdiği tepkilerin ölçülebilmesi becerisinin kazandırılması.
III. Farklı üretim mâliyetlerinin ve kısa/uzun dönem kararlarına bu mâliyetlerin ne şekilde etki ettiğinin anlaşılabilmesinin sağlanması.
IV. Mâliyet enküçüklemesi ve kâr enbüyüklemesi için gerekli denge koşullarının oluşturulması becerisinin kazandırılması.
V. Ölçek ekonomilerinin, olumsuz ölçek ekonomilerinin ve kapsam ekonomilerinin anlaşılmasının sağlanması ve bunların üretim mâliyetlerini ne şekilde etkilediğini belirleyebilmesinin sağlanması.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı • Baye, Michael. (2017), Managerial Economics and Business Strategy. 9th Edition, Boston: McGraw-Hill Irwin
Diğer Referanslar • Moyer, R.C., Harris, F.H., McGuigan, J.R. (2017), Managerial Economics: Applications, Strategy, and Tactics, 14th ed., Cengage, ISBN-10: 1305506383, ISBN-13: 9781305506381 (MMH)
• Pindyck, R.S. and Rubinfeld, D.L. (2017), Microeconomics Global Edition, Prentice Hall, New Jersey.
• Thomas, C.R. and Maurice, S.C. (2019), Managerial Economics: Foundations of Business Analysis and Strategy, McGraw-Hill Education, 13th Edition
• Kepenek, Y. ve Yentürk, N. 2001. Türkiye Ekonomisi, 18. baskı, Remzi Yay. İstanbul.
• Yentürk, N. 2005. Körlerin Yürüyüşü: Türkiye Ekonomisi ve 1990 sonrası Krizleri, 2. Baskı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020